Teaterture

 • Tilmeldingsfrist og betaling senest d. 27. august
  2016.
  Begge ture gennemføres med et minimumsantal på
  25 deltagere.
  Alle henvendelser ang. disse ture sker til Annie Hass,
  tlf. 59264051 eller på mail anniehass@mail.dk