Indkaldelse til Generalforsamling

Generalforsamling tirsdag 23.august 2016 kl.19
Odsherred Teater, Algade 36, 4500 Nykøbing S
Nykøbing S, 3.august 2016
Årsrapport for sæson 2015-16 + det nye budget er fremlagt til gennemsyn fra kl.18
Dagsorden til generalforsamlingen:
Stemmeberettigede er fremmødte medlemmer fra sæson 2015 – 16, men også nye medlemmer er velkommen
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning v/formanden
3. Den reviderede årsrapport for 2015 -16 fremlægges til godkendelse
Budget for den kommende sæson fremlægges for generalforsamlingen
4. Indkomne forslag:
Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 10.august 2016
5. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Følgende 4 medlemmer af bestyrelsen er villige til genvalg:
Bente Rothgardt, Bente Laursen, Lene Gjerlufsen, Bente Roholt Hansen
Valg af 1 suppleant
6. Evt.
Efter selve generalforsamlingen vil teaterforeningen byde på et glas, og vi vil gennemgå det nye repertoire i teatrets cafe. Her vil den nye brochure desuden blive uddelt.
Leder af Odsherred Teater Simon Vang Jensen vil vise rundt i teatrets nye lokaler.