Generalforsamling Tirsdag 28.august 2018 kl.19 på Odsherred Teater

På Odsherred Teater Algade 36  4500 Nyk.Sj

Årsrapport for sæson 2016 – 17 + det nye budget er fremlagt til gennemsyn fra kl.18

Læs  vedtægter her:

 

Dagsorden til generalforsamlingen:

Stemmeberettigede er fremmødte medlemmer

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning v/formanden
  3. Den reviderede årsrapport for 2016 – 17 fremlægges til godkendelse

Orientering om budget for den kommende sæson  2017 -18

  1. Indkomne forslag:
  2. Fra bestyrelsen: Ændringer af teaterforeningens vedtægter. Bestyrelsen foreslår ændring af §§ 2, 6, 7, 8,9

 

  1. Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 20.august 2017
  2. Valg af bestyrelse og suppleanter:

 

Følgende 4 medlemmer af bestyrelsen er villige til genvalg for 2 år:

Inge Risom, Britta Skov, Annie Hass, Jette Stranum, Steffen Larsen

Bjørn Nielsen (suppleant)

 

Efter selve generalforsamlingen vil teaterforeningen byde på et glas, og Odsherred Teater vil give smagsprøver på deres kommende repertoire.

 

På bestyrelsens vegne

Inge Risom, formand