Nyt fra Børneteaterudvalget 2019/2020

Højby september 2019.

 • Børneteaterudvalget i Teater og Musik Odsherred er nu klar med børneteatersæson 2019 / 2020.
 • Det bliver forhåbentligt nogle spændende, sjove samt lærerige og inspirerende forestillinger, som de 4335 skoleelever, børnehavebørn, vuggestuer og dagplejebørn samt deres voksne i Odsherred vil komme til at opleve.
 • I denne sæson kommer 18 teatergrupper fra hele landet med et stort repertoire af teaterstykker. 
 • I alt 78 forestillinger, hvor ,Fair Play, fra Holbæk topper med 18 forestillinger af  stykket,
 • I skovens dybe stille ro.
 • Herefter kommer ,Teater O, med 11 forestillinger fordelt på 3 stykker og Arthotel spiller
 • ,Stort og småt, 7 gange. (Se ,Top 10 Listen,).
 • Billedmateriale til de forskellige forestillinger, kan man hente på teatrenes hjemmesider. 
 • Alle forestillinger spilles om formiddagene, så børnehavebørn,dagplejebørn,vuggestuebørn  og skolelever får glæde af en forestilling.
 • Odsherred Kommune yder tilskud, så børnene på den måde får en gratis teateroplevelse.
 • Børneteatersæsonen begynder den 7. oktober 2019 med forestillingen ,Pinocchio, af Teater Patrasket, og afsluttes den 19. maj 2020 med Nørregaards Teaters forestilling ,1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
 •  Som i de foregående sæsoner vises der ekstra teaterstykker.
 • Denne gang er det skolernes 7.-9. klasser, som alle skal se Fair Plays forestilling.  I skovens stille ro.
 • Familieforestillingerne har børneteaterudvalget sat på plakaterne med 10 stykker. Her kan børn og deres voksne sammen komme i teater og få en fælles oplevelse.
 • Forestillingerne spilles på søndage eftermiddage samt i skolernes efterårsferie og vinterferie.
 • Spillestedet er ,Odsherred Teater, Algade 36  4500 Nykøbing Sj.
 • I programmet med familieforestillinger findes omtale og tidspunkt for forestillingerne.
 • For  yderligere oplysninger kan jeg kontaktes på. 59303002 / 20876577.
 • niels-erik.skov@privat.dk
 • Med venlig hilsen. 
 • Britta Skov

Indkaldelse til Generalforsamling 2018 + referat.

Generalforsamling tirsdag 28.august 2018 kl 19.00  på Odsherred Teater, Algade 36, 4500 Nykøbing S.

Årsrapport for sæson 2017 – 18 + det nye budget er fremlagt til gennemsyn fra kl.18

 • Dagsorden til generalforsamlingen:
 • Stemmeberettigede er fremmødte medlemmer.
 • 1. Valg af dirigent.
 • 2. Bestyrelsen aflægger beretning v/formanden
 • 3. Den færdige årsrapport fra 2017 – 18 fremlægges.
 • Orientering om budget for den kommende sæson 2018 -19
 • 4. Indkomne forslag.   (Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 20.august 2018)
 • 5. Valg af bestyrelse og suppleanter:
 • Bente Rothgardt – villig til genvalg
 • Bente Laursen – villig til genvalg
 • Bente Roholt- Hansen – villig til genvalg
 • Lene Gjerlufsen – genopstiller ikke
 • Lars Simonsen (suppleant)
 • 6. Evt.

Efter selve generalforsamlingen vil teaterforeningen byde på et glas, og Odsherred Teater vil give en sma gsprøve på deres kommende repertoire.

På bestyrelsens vegne.                    Inge Risom, formand

REFERAT fra generalforsamlingen: 2018

Stemmeberettigede er fremmødte medlemmer. 56 medlemmer deltog

 1. Valg af dirigent.

Karen Sørensen valgt.

Generalforsamling er lovlig indvarslet iflg. vedtægterne

 1. Bestyrelsen aflægger beretning v./ formanden

Beretning med orientering om sæson fremlagt. Britta Skov orienterede om Børneteatret og familieforestillingerne. Beretningerne blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer.

 1. Den færdige årsrapport for 2017 – 18 fremlægges til godkendelse. Godkendt uden kommentarer

Orientering om budget for den kommende sæson 2018 -19. Budgettet fremlagt uden kommentarer.

 1. Indkomne forslag: Ingen

Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 20.august 2018

 1. Valg af bestyrelse og suppleanter:

Bente Rothgardt – villig til genvalg. Genvalgt

Bente Laursen – villig til genvalg. Genvalgt

Bente Roholt- Hansen – villig til genvalg. Genvalgt

Lene Gjerlufsen – genopstiller ikke

Lars Simonsen (suppleant) Genvalgt

Birthe Remfeldt  blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem i TOMO

 1. Lene Gjerlufsen, netop udtrådt af bestyrelsen, modtog blomst samt tak og ros for flot bestyrelsesarbejde.

Karen Sørensen modtog en buket blomster, som tak for hjælp til gennemførelse af Generalforsamlingen.

Efter selve generalforsamlingen vil teaterforeningen byde på et glas, og Odsherred Teater vil give en smagsprøve på deres kommende repertoire.

Odsherred Teater v/ Mei Oulund, Henrik Ipsen og Simon Vang Jensen indviede forsamlingen i deres forestilling – To halvgamle Mænd, som har premiere 10. januar 2019.

På bestyrelsens vegne

Inge Risom, formand